Activitati A.I.E.S.E.E.
There are no translations available.

Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene (AIESEE) este o organizaţie internaţională non-guvernamentală alcătuită din comitetele naţionale de studii balcanice şi sud-est europene din 23 de ţări. A luat fiinţă în anul 1963 la iniţiativa Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO, beneficiind de la început de sprijinul moral şi material al Organizaţiei de la Paris.

Sediul Asociaţiei este la Bucureşti, aceasta fiind reprezentată de Secretariatul General, a cărui susţinere financiară a fost asumată încă de la înfiinţare de către statul român.

Obiectivele AIESEE: promovarea studiului civilizaţiilor din spaţiul sud-est european, relaţiile lor cu alte civilizaţii din Europa şi restul lumii, aportul lor la patrimoniul universal, constituind în acelaşi timp un instrument al prieteniei, toleranţei şi păcii, o punte viabilă în integrarea europeană şi în dialogul Europei cu alte continente.
Câmpul activităţii este vastul domeniu al ştiinţelor umaniste.

Limba oficială a AIESEE este franceza. Se utilizează în egală masură şi engleza, spaniola sau germana.

Organele AIESEE: Biroul – format din 9 membrii, Comitetul Internaţional – cuprinzând toţi preşedinţii comitetelor naţionale membre şi Secretarul General.
Preşedinte:     Prof. André Guillou (Franţa), ales de membrii Comitetului International în 1999 la Congresul de la Bucuresti pentru un mandat de 5 ani, reînoit in 2004 la Tirana.
Vicepreşedinţi:    reprezentând 7 ţări: Albania, Bulgaria, Germania, Grecia, Iugoslavia, Rusia, Turcia
Secretar General:     Acad. Răzvan Theodorescu, ales pe termen nelimitat de membrii Comitetului International in 1994 la Congresul de la Salonic, inlocuindu-l pe acad. Virgil Cândea.

Activitatea AIESEE

Congrese Internaţionale de Studii Sud-Est Europene
1.Sofia         1966
2.Atena         1970
3.Bucureşti         1974
4.Ankara         1979
5.Belgrad         1984
6.Sofia         1989
7.Salonic         1994
8.Bucureşti         1999
9.Tirana        2004
Peste 80 de reuniuni ştiinţifice ţinute în diverse ţări
Reuniunile “Journées Balkaniques” organizate în cadrul Congreselor Internaţionale de Ştiinţe Istorice
Toate aceste activităţi au primit sprijinul moral şi material al UNESCO.

Publicarea a 24 de volume de studii şi documente
Publicarea a 34 de volume din revista “Bulletin de l’AIESEE”
Publicaţiile au fost realizate din bugetul acordat de MAE Secretariatului General şi difuzate gratuit în mediile academice şi universitare din ţară şi străinătate.

Cursuri internaţionale de formare a tinerilor specialişti în studii sud-est europene
Colaborare la realizarea Lexiconului de Mitologie Clasică (LIMC)
Reuniuni organizate împreună cu Centrul European de Cultură (Geneva) şi Consiliul Internaţional de Filosofie şi Ştiinţe Umane (CIPSH)

Afilieri ale AIESEE la alte organisme internaţionale
Membră a Comitetului Permanent ONG al UNESCO
Membră a Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice (CISH)

Activităţi 2000 – 2002

1.Reuniunea “Journées Balkaniques” în cadrul celui de-al XIX-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, cu tema “L’Union Européenne et le Sud-Est européen”, Oslo, 11-12 august 2000
2.Apariţia numărului 31 din revista ştiinţifică Bulletin de l’AIESEE, 2002
3.Conferinţa Internaţională cu tema "Processus historique et développement de la communication au service de la paix: le cas du Sud-Est européen des origines à  nos jours" organizată în colabortare şi cu sprijinul material al UNESCO, Paris 1-3 martie 2002.

Activiăţi 2003 - 2005

1.Reuniunea de experţi cu tema “La Renaissance dans le Sud-Est européen”, Calabria (Italia) 2003.
2.Al IX-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene - Albania 2004 - cu tematica:
a)Le Sud-Est européen - un concept géopolitique
b)Processus et développement économiques dans le Sud-Est européen
c)Mouvements sociaux e société dans le Sud-Est européen
d)Tradiion communes, échanges et courans de pensée dans le Sud-Est européen
e)"Ecoles nationales" dans la litteraure et les arts du Sud-Est européen
3.Publicarea  volumului 32 al revistei "Bulletin de l'AIESEE", 2003
4.Redactarea lucrării "Pour une grande histoire des Balkans des origines aux guerres balkaniques: unité culturelle et particularismes, identités culturelles et dialogues interculturels" şi publicarea (prevazută pentru 2006) cu sprijinul financiar al UNESCO. Volumul va cuprinde circa 100 de studii ale specialiştilor din diferite ţări.
5."Journées Balkaniques" cu tema "Politique et culture dans le’histoire du Sud-Est européen: facteurs d’association, facteurs de dissociation”, în cadrul celui de al XX lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Sydney, 2005

Activiăţi 2006 – 2009

1.Conferinţa cu tema "La Sicilia, i Balcani, il Mediteraneo - storia, cultura, lingue e popoli", Palermo (Italia), 2006
2.Reuniunea ştiinţifică cu tema "Réalités historiques et idéologies politiques: les projets de coopération entre les peuples balkaniques", Atena (Grecia), 2007
3.Colocviul cu tema "L'Europe centrale et le Sud-Est européen aux XIXe-XXe siecles", Sofia sau Cepelare (Bulgaria) 2008
4.Al X-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene - Paris 2009